Boşanma Avukatı Seçerken Çok Dikkat Edin


Boşanma Avukatı Seçerken Çok Dikkat Edin

Her hukuki alanda olduğu gibi boşanma alanında avukatın uzmanlığı çok önemlidir. Boşanma hukuku kendisine has özel hukuki kuralları barındırdığından avukatın da bu alanda tecrübe sahibi olması ve boşanma hukuku alanında yetkin olması alacağınız netice bakımından önemlidir.
 
Boşanma avukatı dava öncesi ve dava sürecinde müvekkiline etkin bir şekilde hukuki danışmanlık veren, müvekkilinin haklarını yargı mercileri önünde savunan, aile hukuku ve boşanma hukuku alanında uzman ve yetkin olan avukattır. Boşanma hukukunda boşanmanın nasıl gerçekleşeceğ çok önemlidir, çünkü boşanmanın taraflar bakımından çok önemli sonuçları bulunmaktadır.

Avukatınızın öncelikle ne tür bir boşanma davası açacağını iyi tespit etmesi gerekir. Bilinen aksine pek çok boşanma davası türü bulunmanktadır. Şiddetli geçimsizlik olarak tabir edilen evliliğin temelinden sarsılmış olması nedeniyle açılan genel boşanma davası tarafların birbirlerinin kusurlarını ispat etmesi gereken bir dava türüdür. Görece diğer dava türlerine göre daha uzun sürmektedir. Bu sebeple avukat öncelikle diğer boşanma davaları açılabilir mi bunu değerlendirmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası, terk nedeniyle boşanma davası, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası genel boşanma davasına göre çok daha hızlı neticelenen dava türleridiri. İyi bir boşanma avukatı öncelikle bu boşanma davası türlerini açmayı değelendiren avukattır.
Aynı zamanda boşanma avukatının müvekkili ile çok iyi bir iletişim içerisinde olması gerekir. Boşanma hem taraflar hem de tarafların çocukları, aileleri bakımındna hassas bir durumdur. Uzman bir avukatın boşanma davasını yürütürken aynı zamanda psikolojik faktörleri de değerlendirmesi, müvekkili ile sağlıklı bir iletişim kurması gerekir.

İşin hem hukuk, hem mali hem de psikolojik boyutuna hakim olan bir uzman avukat sizi bu süreçten en sağlıklı şekilde çıkartacak ve yeni bir hayat kurmanızın zeminini hazırlayacaktır. Boşanma hukuku ile ilgili tüm sorularınıza Uzman Avukatım internet sitesi aracılığı ile cevap bulabilirsiniz.

Aşağıdaki linkten sitemizdeki avukatlara boşanma davasıyla alakalı sorular sorabilirsiniz.